meer info fotogalerij ligging stand werken home project contact  
   

Kmo-zone Klein Boom - Verkoopsprocedure: van kandidatuur tot operationeel bedrijf

Selectie kandidaturen

De uitgifte van de percelen in de KMO-zone Klein Boom te Putte zal gebeuren op basis van een selectieprocedure. Voor deelname aan de selectieprocedure dient het inlichtingenformulier van dit kandidaatsdossier, samen met alle verplicht en vrijblijvend toe te voegen documenten, volledig ingevuld en ondertekend te worden teruggestuurd aan IGEMO.
Bij de rangschikking van de kandidaturen wordt voorrang verleend aan (zonevreemde) bedrijven uit Putte.

Gentlemen's Agreement

Binnen de 2 maand na het indienen van het kandidaatsdossier wordt door het Directiecomité van IGEMO beslist of de kandidatuur wordt goedgekeurd en wordt aan de geselecteerde kandidaten gevraagd om hun kandidatuur te bevestigen door het ondertekenen van eengentlemen’s agreement. Vanaf dat ogenblik is er een perceel op de KMO-zone Klein Boom voor jouw bedrijf gereserveerd.

Ontwerpfase bedrijfsgebouw

Na de ondertekening van het gentlemen’s agreement ga je aan de slag met je architect.
Tijdens het ontwerpproces kan je gratis een quickscan REG laten uitvoeren van de in opmaak zijnde ontwerpplannen. Heeft jouw bedrijf een totale bruikbare verwarmde of gekoelde vloeroppervlakte groter dan 1 000m², dan dien je daarnaast zelf een quickscan DE te laten uitvoeren.
Je verwerkt de quickscan adviezen in de bouwplannen en vult de duurzaamheidstool in waarbij je bepaalt welke acties je kiest om aan de minimale duurzaamheidsscore van 50 punten te voldoen.
Uiterlijk binnen de bindende termijn van 6 maanden na de ondertekening van het gentlemen’s agreement bezorg je een volledig ontwerpdossier aan IGEMO.

Ondertekening onderhandse overeenkomst

Binnen één maand na indiening en goedkeuring van het volledige ontwerpdossier wordt de onderhandse verkoopovereenkomst opgemaakt.

Ondertekening authentieke akte

Binnen 4 maand na ondertekening van de onderhandse overeenkomst volgt de ondertekening van de authentieke akte bij de notaris.
Als garantie voor het uitvoeren van de door jou gekozen maatregelen uit de duurzaamheidstool, wordt een waarborg gevraagd.