meer info fotogalerij ligging stand werken home project contact  
 

Op de nieuwe kmo-zone van 6,3 ha is plaats voor circa 20 nieuwe bedrijven. De oppervlaktes van de bouwgronden variëren van 500 m² tot maximum 5000 m². De verkoopprijs van de bouwkavels bedraagt  € 105/m².

 
 

Ons aanbod

 
 
Het inrichtingsplan toont je het beschikbare aanbod van het bedrijventerrein.
 
   
 

Wie kan er terecht?

 
 
De KMO-zone Klein Boom biedt plaats aan lokale ambachtelijke bedrijven die geen abnormale hinder veroorzaken voor de directie omgeving. Beperkte verkoop van goederen is mogelijk indien ondergeschikt en gerelateerd aan de ambachtelijke activiteit.
Let op! Zuivere detailhandel, SEVESO-bedrijven, kantoren en bedrijven met enkel buitenopslag zijn niet
toegelaten.
 
   
 

Selectie van de kandidaten

 
 

De verkoop van de percelen op de KMO-zone Klein Boom zal gebeuren op basis van een selectieprocedure. Indien u zaakvoerder bent van een financieel gezond bedrijf met bedrijfsactiviteit die past binnen de voorschriften van de KMO-zone, kan u in aanmerking komen om een perceel op de
KMO-zone te kopen.

Hiervoor moet u een volledig kandidaatsdossier indienen en u engageren om duurzame acties te realiseren waarmee u een minimale duurzaamheidscore van 50 punten behaalt. Bij de rangschikking van de kandidaten wordt voorrang verleend aan (zonevreemde) bedrijven uit Putte.

 
   
 

Ontwerp van je bedrijfsgebouw

 
 

De realisatie van de minimale duurzaamheidsscore moet zich vertalen in de ontwerpplannen van uw bedrijfsgebouw, tijdens de bouwwerken of in uw latere bedrijfsvoering. Tijdens het ontwerpproces gaat u hiermee aan de slag. Om u daarbij te helpen, heeft IGEMO een duurzaamheidstool ontwikkeld.

De duurzaamheidstool heeft tot doel om alle aspecten van duurzaam en milieuvriendelijk bouwen reeds in een zeer vroeg stadium in kaart te brengen. Door uw nieuwe bedrijfsgebouw zo te ontwerpen dat het energiezuinig en duurzaam is, dalen uw energie– en onderhoudskosten. U zal hiervan in de toekomst enkel voordelen ondervinden!

 
   
 

Perceelsinrichting

 
 
 • Bebouwingsgraad tussen 50% en 70% van de totale perceelsoppervlakte
 • Groenvoorziening min. 15% van de totale perceelsoppervlakte
 • Bedrijfswoning van max. 1 000 m³, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, liefst op de verdieping
 • Toonzaal van max. 1/5 van de bedrijfsoppervlakte en met een max. van 500 m² vloeroppervlakte
 • Kroonlijsthoogte max. 10 m
 • Dakhelling max. 15%
 • Voorgevel op min. 8 m van de weggrens
 • Laterale bouwvrije strook aan minstens 1 zijde van min. 5 m
 • Stapelplaatsen in open lucht max. 10 m hoogte, afgeschermd met buffergroen enkel op de minst
  zichtbare locatie vanaf de openbare weg
 • Waterdoorlatende verharding op strategische plaatsen bv. brandweg, parkeerplaatsen ...
 
   
 

Begeleidingstraject

 
 

IGEMO voorziet een volledig begeleidingstraject voor de aankoop van uw perceel. Tijdens dit traject krijgt u advies inzake duurzaam bouwen. 

Door deze begeleiding is de kost van uw bouwproject gekend vóór de eigenlijke aankoop van het perceel en komt u niet voor verrassingen te staan bij het aanvragen van uw stedenbouwkundige vergunning.